Karlijn van Beek

Karlijn van BeekWie ben je?
Ik ben Karlijn van Beek en ik werk als kinderrevalidatiearts bij revalidatiecentrum Rijndam. Ik werk o.a. op de locatie Sophia kinderziekenhuis.

Wat doe je binnen het kinder MS centrum?
Als kinderrevalidatiearts help ik kinderen die door een ziekte of andere aandoening problemen hebben met bewegen, het doen van activiteiten en/of het meedoen met leeftijdsgenoten (bijvoorbeeld op school of bij een sportclub). Ik bekijk wat de oorzaak is van de problemen en samen kijken we of we hiervoor oplossingen kunnen vinden. Dit kunnen adviezen zijn of therapie (bijv. fysiotherapie) maar ook het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepaste schoenen of een rolstoel). Sommige kinderen krijgen alleen therapie bij een fysiotherapeut in de buurt. Voor anderen is het beter als ze begeleiding krijgen in een revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis. De revalidatiearts werkt daar samen met een team van therapeuten (zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist of een sporttherapeut) en andere hulpverleners (zoals een psycholoog, een maatschappelijk werker of een orthopedisch schoenmaker). Zo zijn er meer mogelijkheden voor behandeling.

In het kinder MS centrum Rotterdam komen alle kinderen ter kennismaking bij mij. Ik geef dan uitleg over wat een kinderrevalidatiearts doet en kijk of er problemen zijn in het bewegen of het dagelijks leven. Kinderen die een revalidatiebehandeling nodig hebben kunnen behandeld worden bij revalidatiecentrum Rijndam. Als je verder weg woont is het soms handiger als we samen een revalidatiecentrum in de buurt zoeken. Vanuit het kinder MS centrum Rotterdam kunnen we eventueel adviezen en informatie geven aan de dokter en therapeuten daar.

Heb je een goede tip voor kinderen met MS?
Ik heb er 2:
1) Ga naar een (kinder)revalidatiearts als er dingen zijn die niet goed lukken. Of het nu met bewegen te maken heeft, met praten, met je boterham smeren of met leren op school. Je mag daar alles vragen.
2) Kinderen met MS hebben vaak minder energie. Zorg dat je je energie goed verdeelt over de dag en over de week. Wissel activiteiten die energie kosten af met rustige activiteiten die geen energie kosten of juist energie opleveren. Zorg ook dat je conditie goed blijft en dat je in beweging blijft. Hoe beter je conditie, hoe meer energie je hebt.