School

Een groot deel van het leven brengt een kind op school door, dit heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling. Een kind met MS kan te maken krijgen met problemen op school waardoor deze periode moeilijk kan verlopen. Naast de lichamelijke vermoeidheid, waardoor er verzuim kan ontstaan, zijn er ook vaak cognitieve problemen (bij 70% van de kinderen met MS). Denk bijvoorbeeld aan problemen met het verwerven, behouden en ophalen van nieuwe informatie. Hiernaast kunnen zich problemen voordoen in de aandacht en concentratie (informatieverwerking), het tempo van het leerproces, de uitvoerende functies (planningen maken en prioriteiten stellen), taalbeheersing/ begrip en in de visueel-ruimtelijke functies.

Door schoolverzuim, achter raken met huiswerk en het behalen van onvoldoendes kan een kind stress krijgen. Ook kan hij het gevoel krijgen dat hij onder druk wordt gezet. Kinderen met een chronische ziekte als MS hebben extra aandacht nodig om beter begrepen te worden. Dit kan lastig zijn voor leerkrachten en er kan onbegrip ontstaan, omdat MS niet altijd ‘aan de buitenkant’ zichtbaar is. Daarnaast heeft de leerkracht te maken met alle andere kinderen in de klas, waardoor het lastig wordt om het kind met MS de extra aandacht te geven die het nodig heeft. Leerlingen en ouders kunnen hier tegenaan lopen. Het kan zijn dat de hulp niet concreet is en/of beloftes niet worden nagekomen. Daarnaast heb je te maken met bepaalde regels en bureaucratie.

Wie kan helpen op school?

  • Leerkracht, mentor
  • Interne begeleider, afdelingsleider
  • Zorgcoördinator
  • Leerlingbegeleider, counselor
  • Consulent onderwijsondersteuning
  • Ambulant begeleider (bij de rugzak)

Wat kan helpen op school?

  • Uitleg geven over MS aan de klas/ docenten ( bijvoorbeeld via een spreekbeurt).
  • Maak de hulpvraag zo concreet mogelijk. Waar loop je tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig?
  • Maak het overleg met de contactpersoon structureel. Tussentijds evalueren: moeten het plan of de afspraken aangepast worden?
  • Vraag eventueel LGF (rugzak) aan.

Handige links: